Pontes Coevorden  De Krulekoare Hoogeveen  ‘t Boemeltje Meppel  De Vuurtoren Emmen  De Arkel Assen  Altiband Meppel De baten van 2020 komen ten goede aan de onderstaande Organisaties
HOOFDSPONSOR

 Art. 1:

Het Zwaagstra Toernooi kent 5 categorieën namelijk: libre-recreanten, driebanden recreanten, libre-senioren, driebanden-klein senioren en driebanden-groot senioren.


Art. 2:

In de eerste ronde worden de drietallen van de libre-senioren categorie ingedeeld in twee groepen. De eerste groep met drietallen met een totaal moyenne boven 8.00 en de tweede groep met drietallen met een totaal moyenne tot 8.00. Andere categorieën loten per poule.


Art. 3:

De eerste ronde wordt gespeeld in poules. In deze ronde worden teams van eenzelfde vereniging zoveel mogelijk gescheiden. In een poule speelt elk team 2 wedstrijden, verdeeld over 2 avonden.


Art. 4:

De nummers 1 en 2 van een poule gaan door naar de knock-outronde. Indien nodig zal ook de beste verliezer doorgaan om zo snel mogelijk 32, 16 of 8 teams over te houden. Hierbij zal de regel van toepassing zijn dat een team in hetzelfde toernooi slechts éénmaal als beste verliezer mag doorgaan.


Art. 5:

In de finale treden de laatst overgebleven twee teams aan in de strijd om te titel. De hoofdprijzen bestaan uit wisseltrofeeën, die eigendom blijven van de organisatie en door de winnaars het volgende jaar weer moeten worden ingeleverd.


Art. 6:

Alle te spelen partijen worden met “handicap” gespeeld, volgens de intervallen zoals die gelden bij de K.N.B.B. Indien een team/speler bij meerdere bonden speelt geldt het K.N.B.B.-moyenne.


Art. 7:

De teams mogen worden samengesteld naar eigen inzicht, d.w.z. dat de teams van een vereniging niet naar rato van het gemiddelde behoeven te worden geformeerd. De opstelling van elk drietal dient wel te geschieden in volgorde van hun algemeen moyenne, de speler met het hoogste gemiddelde krijgt het rangnummer één, enz.


Art. 8:

Elk drietal mag bestaan uit drie vaste spelers. Het team kan verder worden aangevuld met maximaal vier reserve spelers. Deze reserve spelers mogen wel deel uitmaken van een ander team als vaste speler. Een vaste speler mag uiterlijk tweemaal bij een ander team als reservespeler staan.

De als reserve opgegeven speler mag alleen invallen bij het team waarbij hij/zij ook als reserve speler is opgegeven.

De teamsamenstelling geschiedt vòòr aanvang van de eerste partij volgens moyenne. Indien men mee wenst te doen met driebanden-groot en men heeft geen officieel gemiddelde, dient men 70% te nemen van het driebanden-klein moyenne.


Art. 9:

De speler met het laagste moyenne van een team mag een dubbele partij spelen. De dubbelpartij wordt 1 interval hoger gespeeld, waarbij het aantal te maken caramboles bepalend is voor de teamsamenstelling.


Art. 10:

De wedstrijdpunten worden verdeeld volgens het systeem zoals dit in de avondcompetitie van de K.N.B.B. wordt gehanteerd. De wedstrijdpunten bij de recreanten worden verdeeld volgens het Belgische systeem.


Art. 11:

De wedstrijden worden geleid door de wedstrijdleiding.


Art. 12:

De inschrijvingen worden door de wedstrijdleiders gezamenlijk gecontroleerd/geaccepteerd. Hierbij zijn de moyennes, behaald in de eerste helft van de competitie in het huidige seizoen, bepalend. Bij eventueel ontbreken hiervan geldt het gemiddelde van de persoonlijke kampioenschappen. Spelers met minder dan 5 wedstrijden achter hun naam in de competitie en spelers die niet in competitieverband spelen worden geacht nieuwe spelers te zijn, achter hun naam komt een N.


Art. 13:

De moyennes van deze nieuwe spelers worden na 2-4-6 partijen gecontroleerd en eventueel gecorrigeerd.


Art. 14:

Indien bij het verspelen van de poules één van de teams niet aanwezig is, zal eventueel in overleg, getracht worden een nieuw rooster op te stellen. Indien dit niet mogelijk is, beslissen de wedstrijdleiders van die afdeling.


Art. 15:

De partijen beginnen ‘s avonds om 19.00 uur. De recreanten spelen ‘s middags om 13.00 uur.


Art. 16:

De wedstrijdformulieren dienen ‘s avonds of ‘s middags, volledig ingevuld, iaan de wedstrijdleider van dienst aangeboden te worden


Art. 17:

Protesten moeten op het wedstrijdformulier worden vermeld en ingeleverd worden bij de wedstrijdleiding.


Art. 18:

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het stichtingsbestuur.


Voor nadere informatie over de inschrijving, deelname en wedstrijden kunt u contact opnemen met: Chris van der Straat, hoofd wedstrijdleiding

Telefoon: 0528 278365

E-mailadres: biljartenvoorgoededoelen@gmail.comWedstrijdreglement van de Stichting Biljarten Voor Goede Doelen