Pontes Coevorden  De Krulekoare Hoogeveen  ‘t Boemeltje Meppel  De Vuurtoren Emmen  De Arkel Assen  Altiband Meppel De baten van 2020 komen ten goede aan de onderstaande Organisaties
HOOFDSPONSOR

De Stichting.  


De stichting bestaat uit een bestuur van vijf personen met ieder een eigen, specifieke taak.

De doelstellingen zijn:

a. Promotie van het biljarten in de meest brede zin.

b. Het verstevigen van de vriendschapsbanden tussen biljartverenigingen, recreatiebiljarters en biljartliefhebbers.

c. Financiële steun verlenen aan verenigingen (organisaties) in de provincie Drenthe en omstreken, die zich bezighouden met het wel en wee van de verstandelijke en of geestelijk gehandicapte medemens.


Om deze doelen te halen wordt na de reguliere competitie het Zwaagstra Toernooi georganiseerd, waaraan jaarlijks meer dan 100 teams meedoen. Een prachtig podium waar zowel wedstrijdbiljarters, recreanten en liefhebbers uit Drenthe en Noord Overijssel hun biljartkunsten kunnen etaleren.


Het bestuur van de Stichting bestaat uit:


Gerrie Modderkolk

Voorzitter

Chris van der Straat

Hoofd wedstrijdleiding

Guus van Dijk

Penningmeezter

Gerrit Lunenborg

Sponsorcoördinator

Hans van der Geer

Algemeen bestuurslid